หน้าเว็บบอร์ด Knowledge Excel การหาผลรวม ข้ามชี้ท มากกว่า 3 เงื่อนไข

การหาผลรวม ข้ามชี้ท มากกว่า 3 เงื่อนไข

ฟอรั่มถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Excel and VBA

กฎการใช้บอร์ด

  1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น
  2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
  3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
  4. ควรแนบไฟล์ตัวอย่างมาแทนไฟล์จริงประกอบคำถาม เพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญรั่วไหล นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม
  5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน
  6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่

visarut Member
Member

โพสต์: 15
เรียน อาจาร์ยครับ
รบกวนสอบถามการใช้งาน excel ดังนี้
ที่ ช่อง C2 ของชี้ท Sheet2 ต้องการให้แสดงข้อมูล ผลรวมของ Mat Code = B2 และ Co-packer = A2 และ Week = C1 ของ Sheet BOQ_Package
ซึ่งจากสูตรที่ผมใส่ใว้ไใาแสดงค่าครับ ขอคำชี้แนะด้วยครับอาจาร์ย
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้

snasui ภาพประจำตัวสมาชิก
Site Admin
Site Admin

โพสต์: 15819
ที่อยู่: Songkhla, Thailand

:lol: ดูเหมือนว่าจะเขียนสูตรด้วยการเริ่มที่บรรทัดที่ 1 เสมอนะครับ

=SUMPRODUCT((BOQ_Package!$B$1:$B$300=$A2)*(BOQ_Package!$D$1:$D$300=$B2)*(BOQ_Package!$I$1:$I$300))

ถ้าบรรทัดที่ 1 ไม่ได้เป็นตัวข้อมูล แต่เป็นหัวคอลัมน์ สูตร Sumproduct ก็จะเกิดปัญหาเช่นนี้ ข้อมูลเริ่มที่บรรทัดไหน ให้เขียนช่วงเซลล์ในสูตรโดยเริ่มที่บรรทัดนั้น อย่ารวมบรรทัดที่เป็นหัวคอลัมน์เข้าไปด้วยครับ

กรณีใช้ Excel 2007 ขึ้นไป ให้เลือกใช้ Sumifs เพื่อรวมหลายเงื่อนไขลักษณะนี้แทน Sumproduct ครับ
คนควน รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
MVP-Excel (2010-2014)

visarut Member
Member

โพสต์: 15
snasui เขียน:
:lol: ดูเหมือนว่าจะเขียนสูตรด้วยการเริ่มที่บรรทัดที่ 1 เสมอนะครับ

=SUMPRODUCT((BOQ_Package!$B$1:$B$300=$A2)*(BOQ_Package!$D$1:$D$300=$B2)*(BOQ_Package!$I$1:$I$300))

ถ้าบรรทัดที่ 1 ไม่ได้เป็นตัวข้อมูล แต่เป็นหัวคอลัมน์ สูตร Sumproduct ก็จะเกิดปัญหาเช่นนี้ ข้อมูลเริ่มที่บรรทัดไหน ให้เขียนช่วงเซลล์ในสูตรโดยเริ่มที่บรรทัดนั้น อย่ารวมบรรทัดที่เป็นหัวคอลัมน์เข้าไปด้วยครับ

กรณีใช้ Excel 2007 ขึ้นไป ให้เลือกใช้ Sumifs เพื่อรวมหลายเงื่อนไขลักษณะนี้แทน Sumproduct ครับ


ขอบพระคุณครับอาจาร์ยได้เรียบร้อยตามเอกสารแนบ แต่ขอสอบถามเพิ่มเติม 3 เรื่องครับ
จากสูตร =SUMPRODUCT((BOQ_Package!$B$2:$B$300=$A2)*(BOQ_Package!$D$2:$D$300=$B2)*(BOQ_Package!$A$1:$AZ$1=C$1)*(BOQ_Package!$I$2:$I$300))
1. กรณีที่ผมใช้ Sumproduct พบว่า Sheet2 คอลัมป์ C2 ถึง J2 ต้องคอยปรับค่าสูตร BOQ_Package!$I$2:$I$300 โดยเปลี่ยนจากค่า I เป็นค่าคอลัมท์ที่ต้องการดึงมา มีวิธีใส่สูตรที่ไม่ต้องคอยปรับค่า I หรือไม่ครับ
2. Sumifs และ Sumproduct ใช้แตกต่างกันอย่างไรครับ ทำไมในกรณนี้จึงสมควรใช้ Sumifs
3. กรณีต้องการใส่สูตรที่ค่า C2 เป็น Sumifs ควรเขียนสูตรเป็นแบบใดครับ

ขอบพระคุณครับอาจารย์
คุณไม่มีสิทธิ์ดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้

snasui ภาพประจำตัวสมาชิก
Site Admin
Site Admin

โพสต์: 15819
ที่อยู่: Songkhla, Thailand

visarut เขียน:
1. กรณีที่ผมใช้ Sumproduct พบว่า Sheet2 คอลัมป์ C2 ถึง J2 ต้องคอยปรับค่าสูตร BOQ_Package!$I$2:$I$300 โดยเปลี่ยนจากค่า I เป็นค่าคอลัมท์ที่ต้องการดึงมา มีวิธีใส่สูตรที่ไม่ต้องคอยปรับค่า I หรือไม่ครับ
:D ให้ลบเครื่องหมาย $ หน้า I ออกไปครับ

visarut เขียน:
2. Sumifs และ Sumproduct ใช้แตกต่างกันอย่างไรครับ ทำไมในกรณนี้จึงสมควรใช้ Sumifs
Sumifs ถูกสร้างมาเพื่อคำนวณหลายเงื่อนไขแบบตรงไปตรงมา คำนวณได้รวดเร็ว สำหรับ Sumproduct ที่ใช้อยู่นี้เป็นการนำมาใช้ในเชิงประยุกต์ จะทำงานช้ากว่าแต่จะยืดหยุ่นกว่า Sumifs มาก กรณีหลายเงื่อนไขแต่เงื่อนไขไม่ซับซ้อนจึงไม่จำเป็นต้องใช้ Sumproduct ครับ

visarut เขียน:
3. กรณีต้องการใส่สูตรที่ค่า C2 เป็น Sumifs ควรเขียนสูตรเป็นแบบใดครับ
ควรศึกษาแล้วเขียนมาเองดูก่อน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ คำอธิบายและตัวอย่างการใช้ Sumifs :arrow: http://office.microsoft.com/th-th/excel ... 47504.aspx
คนควน รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ
MVP-Excel (2010-2014)


ย้อนกลับไปยัง Excel