💢 Search Problem 💢
หลังจาก Upgrade เป็น 3.3.7 พบว่ามี Bug ทำให้แสดงผลลัพธ์จากการค้นหาเพียง 1 หน้า ในระยะนี้ขอให้ค้นหาด้วย Google ไปก่อน ดูที่นี่เป็นตัวอย่างครับ Search

💥 โปรดทราบ 💥
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ด
 2. การสมัครสมาชิก การ Login การกู้คืนรหัสผ่าน
  1. สมัครสมาชิกดูขั้นตอนได้ที่ 👉🏾 สมัครสมาชิก
  2. Login เข้าระบบโดยคลิกปุ่ม Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ 👆🏾
  3. การ Login ผ่าน Facebook ดูวิธีที่ 👉🏾 Login ผ่าน Facebook
  4. ลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่ 👉🏾 Reset รหัสผ่าน
 3. มีปัญหาการใช้งาน แจ้งผู้ดูแลระบบได้ที่ 👉🏾 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 4. กำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษดูได้ที่ 👉🏾 ตั้งค่าส่วนตัว
 5. การตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ 👉🏾 วิธีการตั้งและตอบกระทู้
 6. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ 👉🏾 จัดรูปแบบตัวอักษร
 7. กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ดูได้ที่ 👉🏾 กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser

Search found 29170 matches

by snasui
Tue May 24, 2022 4:57 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามวิธีการดึงข้อมูลใน Excel ที่ขึ้นบรรทัดใหม่ ให้แยกอยู่ในรูปแบบ Row
Replies: 8
Views: 141

Re: สอบถามวิธีการดึงข้อมูลใน Excel ที่ขึ้นบรรทัดใหม่ ให้แยกอยู่ในรูปแบบ Row

:D ตัวอย่างการปรับสูตรตามด้านล่างครับ ที่ D2 คีย์สูตรเพื่อเป็นคอลัมน์ช่วย =SUMPRODUCT(LEN($C$2:C2)-LEN(SUBSTITUTE(C$2:C2,CHAR(10),""))+1)-(LEN(C2)-LEN(SUBSTITUTE(C2,CHAR(10),""))) Enter > Copy ลงด้านล่าง ที่ D1 คีย์สูตรเพื่อเป็นตัวนับ =SUMPRODUCT(LEN(C2:C182)-LEN(SUBSTITUTE(C2:C1...
by snasui
Tue May 24, 2022 3:29 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามวิธีการดึงข้อมูลใน Excel ที่ขึ้นบรรทัดใหม่ ให้แยกอยู่ในรูปแบบ Row
Replies: 8
Views: 141

Re: สอบถามวิธีการดึงข้อมูลใน Excel ที่ขึ้นบรรทัดใหม่ ให้แยกอยู่ในรูปแบบ Row

:D กรุณาแนบเป็นไฟล์ Excel มาที่ฟอรัมนี้โดยตรงตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 4 ด้านบน :roll: ครับ
by snasui
Tue May 24, 2022 1:05 pm
Forum: Excel
Topic: vba ดึงเบอร์โทรจากอีก cell มาอีก cell เลข 0 ไม่มาด้วย ต้องทำยังไงครับ
Replies: 1
Views: 33

Re: vba ดึงเบอร์โทรจากอีก cell มาอีก cell เลข 0 ไม่มาด้วย ต้องทำยังไงครับ

:D กรุณาแนบไฟล์ Excel ที่มี Code นี้แล้วมาด้วย จะได้สะดวกในการตอบของเพื่อนสมาชิกครับ
by snasui
Tue May 24, 2022 1:04 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามวิธีการดึงข้อมูลใน Excel ที่ขึ้นบรรทัดใหม่ ให้แยกอยู่ในรูปแบบ Row
Replies: 8
Views: 141

Re: สอบถามวิธีการดึงข้อมูลใน Excel ที่ขึ้นบรรทัดใหม่ ให้แยกอยู่ในรูปแบบ Row

:D ตัวอย่างสูตรตามด้านล่างครับ ที่ D3 คีย์สูตรเพื่อเป็นคอลัมน์ช่วย =SUMPRODUCT(LEN($C$3:C3)-LEN(SUBSTITUTE(C$3:C3,CHAR(10),"")))-(LEN(C3)-LEN(SUBSTITUTE(C3,CHAR(10),"")))+1 Enter > Copy ลงด้านล่าง ที่ C9 คีย์สูตรเพื่อแสดงรายการอาหาร =TRIM(LEFT(SUBSTITUTE(FILTERXML("<t><s>&qu...
by snasui
Sun May 22, 2022 5:41 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามวิธีการดึงข้อมูลใน Excel ที่ขึ้นบรรทัดใหม่ ให้แยกอยู่ในรูปแบบ Row
Replies: 8
Views: 141

Re: สอบถามวิธีการดึงข้อมูลใน Excel ที่ขึ้นบรรทัดใหม่ ให้แยกอยู่ในรูปแบบ Row

:D คิดว่าพอมีทางทำได้ ลองแนบไฟล์ Excel ที่ทำเป็นตัวอย่างมาด้วยเพื่อน ๆ จะได้ช่วยหาวิธีให้ได้ครับ
by snasui
Sun May 22, 2022 5:57 am
Forum: Excel
Topic: สอบถามสูตร Lookup แล้วไม่สามารถดึงข้อมูลมาได้
Replies: 2
Views: 43

Re: สอบถามสูตร Lookup แล้วไม่สามารถดึงข้อมูลมาได้

เราจะใช้สูตรใดให้สามารถนอกจากสูตร =IF(AND(D3=Main!$E$7,E3=Main!$E$9),LOOKUP(9.99999999999999E+307,$P$2:P2)+1,"") เพื่อดึงค่ามาแสดงได้ โดยไม่ต้องแก้ไขรูปแบบเซล (ไม่ว่า E35.........จะเป็นข้อความหรือเป็นตัวเลขสูตรก็ทำงาน) :D ตัวอย่างการปรับสูตรที่ P3 ครับ =IF(AND(D3=Main!$E$7,E3 +0 =Main!$E$...
by snasui
Sat May 21, 2022 7:23 pm
Forum: Excel
Topic: สูตรเก่าที่ใส่เอาไว้ ไม่แสดงผล
Replies: 2
Views: 68

Re: สูตรเก่าที่ใส่เอาไว้ ไม่แสดงผล

:D เนื่องจากค่าวรรคในคอลัมน์ F ไม่ใช่ค่าวรรคของการเคาะ Space bar ครับ

วิธีแก้ไข
 1. เขียนสูตรที่ E8 เป็น
  =SUBSTITUTE(F8,CHAR(160)," ")
  Enter > Copy สูตรลงด้านล่าง
 2. คัดลอกสูตรในคอลัมน์ E ไปวางเฉพาะ Value ในคอลัมน์ F
 3. ลบสูตรในคอลัมน์ E ทิ้งไป
by snasui
Sat May 21, 2022 5:46 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามปัญหาการ Copy ข้อมูลจากชีทหนึ่งไปอีกชีทหนึ่ง
Replies: 2
Views: 36

Re: สอบถามปัญหาการ Copy ข้อมูลจากชีทหนึ่งไปอีกชีทหนึ่ง

:D ลองปรับ Code เป็นด้านล่างครับ Sub Macro8() ' Range("C3:I162").Select ' Selection.Copy ' Sheets("Sheet2").Select ' Range("C3").Select ' Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ ' :=False, Transpose:=False ' Range("C3").Sel...
by snasui
Sat May 21, 2022 5:10 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามหาสูตรการหาวันที่จ่ายเงินทุกเดือน
Replies: 5
Views: 95

Re: สอบถามหาสูตรการหาวันที่จ่ายเงินทุกเดือน

:D เมื่อทำงานกับวันที่ ควรใช้แบบคริตศักราชเสมอครับ สำหรับตัวอย่างนี้การแปลงทำได้ด้วยวิธีง่าย ๆ โดยใช้การ Replace (Ctrl+F) โดยช่องบนคีย์ 2565 ช่องล่างคีย์ 2022 > คลิกปุ่ม Replace All INDEX($I$5:$L$5,MATCH(C$1,$I$3:$L$3,0)) สูตรนี้แปลว่า จากช่วง $I$5:$L$5 ให้นำ ลำดับที่ ที่เป็นผลลัพธ์ของ MATCH(C$1,$I$...
by snasui
Sat May 21, 2022 12:44 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามหาสูตรการหาวันที่จ่ายเงินทุกเดือน
Replies: 5
Views: 95

Re: สอบถามหาสูตรการหาวันที่จ่ายเงินทุกเดือน

:D ตัวอย่างสูตรที่ C2 ครับ =($B2=AGGREGATE(15,6,ROW(INDIRECT(EOMONTH(B2,-1)+1&":"&EOMONTH(B2,0)))/(WEEKDAY(ROW(INDIRECT(EOMONTH(B2,-1)+1&":"&EOMONTH(B2,0))),2)= 2 ), 2 ))*INDEX($I$5:$L$5,MATCH(C$1,$I$3:$L$3,0)) Enter > Copy ลงด้านล่าง > ปรับใช้กับคอลัมน์ที่เหลือ เ...
by snasui
Sat May 21, 2022 6:28 am
Forum: Excel
Topic: ผมอยากให้ record ที่เลือกจาก mysql แสดงใน textbox ด้วย vba ต้องทำยังไงต่อครับ
Replies: 3
Views: 58

Re: ผมอยากให้ record ที่เลือกจาก mysql แสดงใน textbox ด้วย vba ต้องทำยังไงต่อครับ

:D ใช้ rs.fields(x) มาช่วยแสดงคำตอบได้ครับ เช่น

t2.Value = rs.fields(0) แสดงค่าของ Fields แรก
t2.Value = rs.fields(1) แสดงค่าของ Fields ที่สอง เป็นต้น
by snasui
Sat May 21, 2022 5:22 am
Forum: Excel
Topic: สอบถามหาสูตรการหาวันที่จ่ายเงินทุกเดือน
Replies: 5
Views: 95

Re: สอบถามหาสูตรการหาวันที่จ่ายเงินทุกเดือน

:D ช่วยยกตัวอย่างโดยคีย์คำตอบที่ถูกต้องลงมาในไฟล์พร้อมอธิบายว่าค่านั้น ๆ มีวิธีการคิดอย่างไรจะได้เข้าถึงปัญหาโดยไวครับ
by snasui
Thu May 19, 2022 5:35 am
Forum: Excel
Topic: การใช้สูตรดึงข้อมูลข้ามชีท
Replies: 3
Views: 66

Re: การใช้สูตรดึงข้อมูลข้ามชีท

:D ดึงค่าใดมาวางโดยใช้เงื่อนไขใด สูตรที่เขียนไว้แล้วนั้นผิดพลาดตรงไหน อย่างไรครับ :?:
by snasui
Mon May 16, 2022 11:30 am
Forum: Excel
Topic: สอบถามการใช้ VBA กำหนดSetPrintArea ครับ
Replies: 4
Views: 95

Re: สอบถามการใช้ VBA กำหนดSetPrintArea ครับ

:D Excel ไม่มี Option การพิมพ์ซ้ำท้ายตาราง การเลือกใช้ภาพจึงเป็นทางเลือกที่ดีแล้วครับ
by snasui
Mon May 16, 2022 7:02 am
Forum: Excel
Topic: สอบถามการใช้ VBA กำหนดSetPrintArea ครับ
Replies: 4
Views: 95

Re: สอบถามการใช้ VBA กำหนดSetPrintArea ครับ

:D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ

Code: Select all

'Other code
Dim lng As Long
lng = Rows.Count
i = Range("B" & lng).End(xlUp).Row
Do
  i = i - 1
Loop Until Range("b" & i).Value <> ""

ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$2:$G$" & i
'Other code
by snasui
Sun May 15, 2022 6:38 am
Forum: Other
Topic: ล้างไวรัสซ่อนไฟล์ ออกจาก PC
Replies: 2
Views: 60

Re: ล้างไวรัสซ่อนไฟล์ ออกจาก PC

:D ถ้าเงื่อนไขบังคับว่าไม่ต้องการ Format เครื่อง ไม่สามารถลง Antivirus ตัวใหม่ ก็คงต้องเลือกทำอย่างเช่นที่ทำอยู่ปัจจุบันครับ
by snasui
Sat May 14, 2022 9:25 am
Forum: Excel
Topic: ถ้าเปอร์เซ็น จุดทศนิยมไม่มี ไม่ต้องแสดง แต่ถ้ามีให้แสดงตามจริง
Replies: 10
Views: 135

Re: ถ้าเปอร์เซ็น จุดทศนิยมไม่มี ไม่ต้องแสดง แต่ถ้ามีให้แสดงตามจริง

:D ในเครื่องผมสามารถทำได้ตามที่ผมแนะนำไปครับ ลองโพสต์ไฟล์ที่ได้ Update ล่าสุดมาด้วยจะได้ช่วยดูให้ได้ครับ

เมื่อกำหนด Format เป็น % มีทศนิยมเป็น 1 ตำแหน่งด้วยวิธีปกติแล้วจึงค่อยเข้าไปกำหนด Conditional formatting หากกำหนดถูกต้องตามสาระสำคัญในภาพ จะต้องได้คำตอบครับ
by snasui
Sat May 14, 2022 9:15 am
Forum: Excel
Topic: ถ้าเปอร์เซ็น จุดทศนิยมไม่มี ไม่ต้องแสดง แต่ถ้ามีให้แสดงตามจริง
Replies: 10
Views: 135

Re: ถ้าเปอร์เซ็น จุดทศนิยมไม่มี ไม่ต้องแสดง แต่ถ้ามีให้แสดงตามจริง

:D กำหนด Format เป็น % ให้แสดงทศนิยม 1 ตำแหน่งด้วยวิธีปกติก่อน จากนั้นค่อยกำหนด Conditional Formatting

จากคำตอบที่ให้ไปเปลี่ยนสูตรจาก =d3=round(d3,1) เป็น =d3=round(d3,2) และเปลี่ยน Format จาก 0.0% เป็น 0% ครับ
by snasui
Sat May 14, 2022 8:44 am
Forum: Excel
Topic: ถ้าเปอร์เซ็น จุดทศนิยมไม่มี ไม่ต้องแสดง แต่ถ้ามีให้แสดงตามจริง
Replies: 10
Views: 135

Re: ถ้าเปอร์เซ็น จุดทศนิยมไม่มี ไม่ต้องแสดง แต่ถ้ามีให้แสดงตามจริง

:D ตัวอย่างการกำหนด Conditional formatting ครับ คลุม D3:D5 เข้าเมนู Home > Conditional formatting > New rule Use a formula to determine which cells to format ที่ช่อง Format values where this formula is true: คีย์สูตร =d3=round(d3,1) คลิกปุ่ม Format > คลิกแถบ Number > ที่ช่อง Type: คีย์ 0.0% OK > OK