💢 Search Problem 💢
หลังจาก Upgrade เป็น 3.3.7 พบว่ามี Bug ทำให้แสดงผลลัพธ์จากการค้นหาเพียง 1 หน้า ในระยะนี้ขอให้ค้นหาด้วย Google ไปก่อน ดูที่นี่เป็นตัวอย่างครับ Search

💥 โปรดทราบ 💥
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ด
 2. การสมัครสมาชิก การ Login การกู้คืนรหัสผ่าน
  1. สมัครสมาชิกดูขั้นตอนได้ที่ 👉🏾 สมัครสมาชิก
  2. Login เข้าระบบโดยคลิกปุ่ม Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ 👆🏾
  3. การ Login ผ่าน Facebook ดูวิธีที่ 👉🏾 Login ผ่าน Facebook
  4. ลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่ 👉🏾 Reset รหัสผ่าน
 3. มีปัญหาการใช้งาน แจ้งผู้ดูแลระบบได้ที่ 👉🏾 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 4. กำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษดูได้ที่ 👉🏾 ตั้งค่าส่วนตัว
 5. การตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ 👉🏾 วิธีการตั้งและตอบกระทู้
 6. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ 👉🏾 จัดรูปแบบตัวอักษร
 7. กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ดูได้ที่ 👉🏾 กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser

Search found 29178 matches

by snasui
Thu May 26, 2022 8:34 am
Forum: Excel
Topic: สอบถามการทำกราฟ วงกลมซ้อนกราฟเส้น
Replies: 1
Views: 25

Re: สอบถามการทำกราฟ วงกลมซ้อนกราฟเส้น

:D ถ้าเป็นการคัดลอก Code มาวาง ให้คีย์เปลี่ยน Double quote (ตัวอักษร ") ทุกตัวเสียใหม่ครับ
by snasui
Wed May 25, 2022 11:07 am
Forum: Excel
Topic: สอบทราบการใช้โปรแกรมช่วยที่ใช้ร่วมกับ excel ครับ
Replies: 6
Views: 96

Re: สอบทราบการใช้โปรแกรมช่วยที่ใช้ร่วมกับ excel ครับ

yodpao.b wrote: Wed May 25, 2022 9:31 am ถ้าผมใช้ตัวนี้ Microsoft 365
ก็จะใช้ Power Pivot และ Power Query ได้
ถูกต้องไหมครับ
:D ถูกต้องครับ
by snasui
Wed May 25, 2022 4:07 am
Forum: Excel
Topic: สอบทราบการใช้โปรแกรมช่วยที่ใช้ร่วมกับ excel ครับ
Replies: 6
Views: 96

Re: สอบทราบการใช้โปรแกรมช่วยที่ใช้ร่วมกับ excel ครับ

:D ทั้ง Power Pivot และ Power Query เป็น Analysis tools ใช้สำหรับการสร้าง Data Model เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ไม่ได้เป็นเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลแต่อย่างใดครับ Power Pivot มีใน Excel รุ่นใดบ้าง ดูได้ที่นี่ https://support.microsoft.com/en-us/office/where-is-power-pivot-aa64e217-4b6e-410b-8337-2...
by snasui
Tue May 24, 2022 10:14 pm
Forum: Excel
Topic: มีช่อง 4 ช่องต้องการเมื่อติ๊กถูกช่องหนึ่ง ที่เหลืออีกสามให้ว่าง ต้องแก้สูตรยังไงครับ
Replies: 2
Views: 66

Re: มีช่อง 4 ช่องต้องการเมื่อติ๊กถูกช่องหนึ่ง ที่เหลืออีกสามให้ว่าง ต้องแก้สูตรยังไงครับ

:D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) Application.EnableEvents = False If Not Intersect(Target, Range("C1:F5")) Is Nothing Then ' If ActiveCell.Value = ChrW(&H2713) Then ActiveCell.Parent.Cells(Target.Row, 3).Resi...
by snasui
Tue May 24, 2022 8:07 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามวิธีการดึงข้อมูลใน Excel ที่ขึ้นบรรทัดใหม่ ให้แยกอยู่ในรูปแบบ Row
Replies: 9
Views: 181

Re: สอบถามวิธีการดึงข้อมูลใน Excel ที่ขึ้นบรรทัดใหม่ ให้แยกอยู่ในรูปแบบ Row

:D จากไฟล์ที่แนบมาต้องการแยกข้อความที่มีการคั่นข้อความด้วยอักขระลำดับที่ 10 หรือ Char(10) ซึ่งอักขระนี้ใช้เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดียวกัน โดยมีหลักการทำงานดังนี้ ลำดับแรก ตรวจสอบว่าในแต่ละเซลล์มีกี่ข้อความ โดยใช้ฟังก์ชัน =SUMPRODUCT(LEN($C$2:C2)-LEN(SUBSTITUTE(C$2:C2,CHAR(10),""))+1) ซึ...
by snasui
Tue May 24, 2022 4:57 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามวิธีการดึงข้อมูลใน Excel ที่ขึ้นบรรทัดใหม่ ให้แยกอยู่ในรูปแบบ Row
Replies: 9
Views: 181

Re: สอบถามวิธีการดึงข้อมูลใน Excel ที่ขึ้นบรรทัดใหม่ ให้แยกอยู่ในรูปแบบ Row

:D ตัวอย่างการปรับสูตรตามด้านล่างครับ ที่ D2 คีย์สูตรเพื่อเป็นคอลัมน์ช่วย =SUMPRODUCT(LEN($C$2:C2)-LEN(SUBSTITUTE(C$2:C2,CHAR(10),""))+1)-(LEN(C2)-LEN(SUBSTITUTE(C2,CHAR(10),""))) Enter > Copy ลงด้านล่าง ที่ D1 คีย์สูตรเพื่อเป็นตัวนับ =SUMPRODUCT(LEN(C2:C182)-LEN(SUBSTITUTE(C2:C1...
by snasui
Tue May 24, 2022 3:29 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามวิธีการดึงข้อมูลใน Excel ที่ขึ้นบรรทัดใหม่ ให้แยกอยู่ในรูปแบบ Row
Replies: 9
Views: 181

Re: สอบถามวิธีการดึงข้อมูลใน Excel ที่ขึ้นบรรทัดใหม่ ให้แยกอยู่ในรูปแบบ Row

:D กรุณาแนบเป็นไฟล์ Excel มาที่ฟอรัมนี้โดยตรงตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 4 ด้านบน :roll: ครับ
by snasui
Tue May 24, 2022 1:05 pm
Forum: Excel
Topic: vba ดึงเบอร์โทรจากอีก cell มาอีก cell เลข 0 ไม่มาด้วย ต้องทำยังไงครับ
Replies: 1
Views: 46

Re: vba ดึงเบอร์โทรจากอีก cell มาอีก cell เลข 0 ไม่มาด้วย ต้องทำยังไงครับ

:D กรุณาแนบไฟล์ Excel ที่มี Code นี้แล้วมาด้วย จะได้สะดวกในการตอบของเพื่อนสมาชิกครับ
by snasui
Tue May 24, 2022 1:04 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามวิธีการดึงข้อมูลใน Excel ที่ขึ้นบรรทัดใหม่ ให้แยกอยู่ในรูปแบบ Row
Replies: 9
Views: 181

Re: สอบถามวิธีการดึงข้อมูลใน Excel ที่ขึ้นบรรทัดใหม่ ให้แยกอยู่ในรูปแบบ Row

:D ตัวอย่างสูตรตามด้านล่างครับ ที่ D3 คีย์สูตรเพื่อเป็นคอลัมน์ช่วย =SUMPRODUCT(LEN($C$3:C3)-LEN(SUBSTITUTE(C$3:C3,CHAR(10),"")))-(LEN(C3)-LEN(SUBSTITUTE(C3,CHAR(10),"")))+1 Enter > Copy ลงด้านล่าง ที่ C9 คีย์สูตรเพื่อแสดงรายการอาหาร =TRIM(LEFT(SUBSTITUTE(FILTERXML("<t><s>&qu...
by snasui
Sun May 22, 2022 5:41 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามวิธีการดึงข้อมูลใน Excel ที่ขึ้นบรรทัดใหม่ ให้แยกอยู่ในรูปแบบ Row
Replies: 9
Views: 181

Re: สอบถามวิธีการดึงข้อมูลใน Excel ที่ขึ้นบรรทัดใหม่ ให้แยกอยู่ในรูปแบบ Row

:D คิดว่าพอมีทางทำได้ ลองแนบไฟล์ Excel ที่ทำเป็นตัวอย่างมาด้วยเพื่อน ๆ จะได้ช่วยหาวิธีให้ได้ครับ
by snasui
Sun May 22, 2022 5:57 am
Forum: Excel
Topic: สอบถามสูตร Lookup แล้วไม่สามารถดึงข้อมูลมาได้
Replies: 2
Views: 51

Re: สอบถามสูตร Lookup แล้วไม่สามารถดึงข้อมูลมาได้

เราจะใช้สูตรใดให้สามารถนอกจากสูตร =IF(AND(D3=Main!$E$7,E3=Main!$E$9),LOOKUP(9.99999999999999E+307,$P$2:P2)+1,"") เพื่อดึงค่ามาแสดงได้ โดยไม่ต้องแก้ไขรูปแบบเซล (ไม่ว่า E35.........จะเป็นข้อความหรือเป็นตัวเลขสูตรก็ทำงาน) :D ตัวอย่างการปรับสูตรที่ P3 ครับ =IF(AND(D3=Main!$E$7,E3 +0 =Main!$E$...
by snasui
Sat May 21, 2022 7:23 pm
Forum: Excel
Topic: สูตรเก่าที่ใส่เอาไว้ ไม่แสดงผล
Replies: 2
Views: 72

Re: สูตรเก่าที่ใส่เอาไว้ ไม่แสดงผล

:D เนื่องจากค่าวรรคในคอลัมน์ F ไม่ใช่ค่าวรรคของการเคาะ Space bar ครับ

วิธีแก้ไข
 1. เขียนสูตรที่ E8 เป็น
  =SUBSTITUTE(F8,CHAR(160)," ")
  Enter > Copy สูตรลงด้านล่าง
 2. คัดลอกสูตรในคอลัมน์ E ไปวางเฉพาะ Value ในคอลัมน์ F
 3. ลบสูตรในคอลัมน์ E ทิ้งไป
by snasui
Sat May 21, 2022 5:46 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามปัญหาการ Copy ข้อมูลจากชีทหนึ่งไปอีกชีทหนึ่ง
Replies: 2
Views: 39

Re: สอบถามปัญหาการ Copy ข้อมูลจากชีทหนึ่งไปอีกชีทหนึ่ง

:D ลองปรับ Code เป็นด้านล่างครับ Sub Macro8() ' Range("C3:I162").Select ' Selection.Copy ' Sheets("Sheet2").Select ' Range("C3").Select ' Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ ' :=False, Transpose:=False ' Range("C3").Sel...
by snasui
Sat May 21, 2022 5:10 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามหาสูตรการหาวันที่จ่ายเงินทุกเดือน
Replies: 5
Views: 97

Re: สอบถามหาสูตรการหาวันที่จ่ายเงินทุกเดือน

:D เมื่อทำงานกับวันที่ ควรใช้แบบคริตศักราชเสมอครับ สำหรับตัวอย่างนี้การแปลงทำได้ด้วยวิธีง่าย ๆ โดยใช้การ Replace (Ctrl+F) โดยช่องบนคีย์ 2565 ช่องล่างคีย์ 2022 > คลิกปุ่ม Replace All INDEX($I$5:$L$5,MATCH(C$1,$I$3:$L$3,0)) สูตรนี้แปลว่า จากช่วง $I$5:$L$5 ให้นำ ลำดับที่ ที่เป็นผลลัพธ์ของ MATCH(C$1,$I$...
by snasui
Sat May 21, 2022 12:44 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถามหาสูตรการหาวันที่จ่ายเงินทุกเดือน
Replies: 5
Views: 97

Re: สอบถามหาสูตรการหาวันที่จ่ายเงินทุกเดือน

:D ตัวอย่างสูตรที่ C2 ครับ =($B2=AGGREGATE(15,6,ROW(INDIRECT(EOMONTH(B2,-1)+1&":"&EOMONTH(B2,0)))/(WEEKDAY(ROW(INDIRECT(EOMONTH(B2,-1)+1&":"&EOMONTH(B2,0))),2)= 2 ), 2 ))*INDEX($I$5:$L$5,MATCH(C$1,$I$3:$L$3,0)) Enter > Copy ลงด้านล่าง > ปรับใช้กับคอลัมน์ที่เหลือ เ...
by snasui
Sat May 21, 2022 6:28 am
Forum: Excel
Topic: ผมอยากให้ record ที่เลือกจาก mysql แสดงใน textbox ด้วย vba ต้องทำยังไงต่อครับ
Replies: 3
Views: 64

Re: ผมอยากให้ record ที่เลือกจาก mysql แสดงใน textbox ด้วย vba ต้องทำยังไงต่อครับ

:D ใช้ rs.fields(x) มาช่วยแสดงคำตอบได้ครับ เช่น

t2.Value = rs.fields(0) แสดงค่าของ Fields แรก
t2.Value = rs.fields(1) แสดงค่าของ Fields ที่สอง เป็นต้น