:D snasui.com ยินดีต้อนรับ :D
ยินดีต้อนรับสู่กระดานถามตอบ Excel and VBA และอื่น ๆ ที่เป็นมิตรกับทุกท่าน มีไฟล์แนบมหาศาล ช่วยให้ท่านค้นหาและติดตามศึกษาได้โดยง่าย :thup: สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ระบุ Version ของ Excel ที่ใช้งานจริง สามารถทำตาม Link นี้เพื่อจะได้รับคำตอบที่ตรงกับ Version ของท่านครับ :arrow: ระบุ Version ของ Excel
:!: โปรดทราบ :!:
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ด
 2. การสมัครสมาชิก การ Login การกู้คืนรหัสผ่าน
  1. สมัครสมาชิกดูขั้นตอนได้ที่ :arrow: สมัครสมาชิก
  2. Login เข้าระบบโดยคลิกปุ่ม Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ :roll:
  3. การ Login ผ่าน Facebook ดูวิธีที่ :arrow: Login ผ่าน Facebook
  4. ลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่ :arrow: Reset รหัสผ่าน
 3. มีปัญหาการใช้งาน แจ้งผู้ดูแลระบบได้ที่ :arrow: ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 4. กำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษดูได้ที่ :arrow: ตั้งค่าส่วนตัว
 5. การตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ :arrow: วิธีการตั้งและตอบกระทู้
 6. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ :arrow: จัดรูปแบบตัวอักษร
 7. กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ดูได้ที่ :arrow: กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser

Search found 30775 matches

by snasui
Sun May 26, 2024 7:24 am
Forum: Excel
Topic: ต้องการลบแถวที่มีการใส่รหัสป้องกันแผ่นงานไว้ ต้องทำอย่างไรครับ
Replies: 3
Views: 92

Re: ต้องการลบแถวที่มีการใส่รหัสป้องกันแผ่นงานไว้ ต้องทำอย่างไรครับ

:D ในตอนป้องกันสามารถเลือกเพิ่มเติมได้ว่าให้ทำอะไรได้บ้าง สามารถอนุญาตให้ลบบรรทัดได้ด้วย ดูภาพประกอบครับ
by snasui
Sat May 25, 2024 5:55 am
Forum: Excel
Topic: ต้องการลบแถวที่มีการใส่รหัสป้องกันแผ่นงานไว้ ต้องทำอย่างไรครับ
Replies: 3
Views: 92

Re: ต้องการลบแถวที่มีการใส่รหัสป้องกันแผ่นงานไว้ ต้องทำอย่างไรครับ

:D ยกเลิกการป้องกันแล้วค่อยลบ ถ้าไม่ทราบรหัสก็ควรจะทำไฟล์ใหม่ครับ

ที่นี่ไม่รับถอดรหัสครับ
by snasui
Wed May 22, 2024 12:47 pm
Forum: Excel
Topic: Code VB ลบชีทที่สร้างขึ้นมาหลายๆ ชีทพร้อมกันโดยมีเงื่อนไขไม่ให้ลบชีทที่กำหนดไว้
Replies: 2
Views: 67

Re: Code VB ลบชีทที่สร้างขึ้นมาหลายๆ ชีทพร้อมกันโดยมีเงื่อนไขไม่ให้ลบชีทที่กำหนดไว้

:D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ Sub DeleteNewSheet() Dim wsc As Integer, i As Long wsc = ThisWorkbook.Worksheets.Count Application.DisplayAlerts = False For i = wsc To Worksheets("Time").Index + 1 Step -1 ThisWorkbook.Worksheets(i).Delete Next i Application.DisplayAlerts = True End Sub
by snasui
Wed May 22, 2024 8:25 am
Forum: Excel
Topic: ขอรบกวนสอบถามการดึงข้อมูลข้าม sheet แบบมีเงื่อนไข
Replies: 13
Views: 1057

Re: ขอรบกวนสอบถามการดึงข้อมูลข้าม sheet แบบมีเงื่อนไข

=INDEX(input!K$4:K$19,LOOKUP(9^9,MATCH({9,10},MMULT(--($A4:$J4=input!$A$4:$J$19),ROW($Z$1:$Z$10)^0),))) :D ตัวอย่างคำอธิบายครับ input!K$4:K$19: นี่คือช่วงข้อมูลในแผ่นงานชื่อ input คอลัมน์ K ตั้งแต่แถวที่ 4 ถึงแถวที่ 19 ที่เราจะดึงค่าจากสูตร INDEX มาแสดงผล LOOKUP(9^9, ... ): ฟังก์ชัน LOOKUP ใช้ในการ...
by snasui
Wed May 22, 2024 7:22 am
Forum: Excel
Topic: VBA สั่ง Highlight ช่องสีที่มีตัวเลขเหมือนกันและค้ากัน เช่น 123 ,231 ,213 ให้เป็นสีแดง แต่ละชุดตัวเลขแตกต่างกันไป
Replies: 6
Views: 114

Re: VBA สั่ง Highlight ช่องสีที่มีตัวเลขเหมือนกันและค้ากัน เช่น 123 ,231 ,213 ให้เป็นสีแดง แต่ละชุดตัวเลขแตกต่างกันไป

:D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ Sub Test0() Dim rall As Range, r As Range, strVal As String Dim d As Object, x As Long, itm As Variant, stra As String Application.ScreenUpdating = False Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary") x = 100000 With Worksheets(1) Set rall = .Range("E2:E1000...
by snasui
Sun May 12, 2024 8:50 pm
Forum: Excel
Topic: ปัญหาการส่งข้อมูลไปวางที่ google sheet
Replies: 3
Views: 188

Re: ปัญหาการส่งข้อมูลไปวางที่ google sheet

:D Code น่าจะเป็นตามด้านล่างครับ Sub submitFormx() With ThisWorkbook.Worksheets("Data") Set http = CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP") strURL = "https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V0aIM5hIYHdpHTQBA89gBmwIaT7CJ7d9U4TDHI2X8Ws/formResponse?ifq" intTotalRows = .Cells(...
by snasui
Sun May 12, 2024 9:12 am
Forum: Excel
Topic: ปัญหาการส่งข้อมูลไปวางที่ google sheet
Replies: 3
Views: 188

Re: ปัญหาการส่งข้อมูลไปวางที่ google sheet

:D ช่วยแจ้ง Error ที่พบ จับภาพนั้นมาด้วยจะได้เข้าถึงปัญหาได้โดยไวครับ ที่มองเร็ว ๆ แล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องตอนนี้มี 3 อย่างคือ ใน Code อ้างชีตชื่อ Data แต่ไม่มีชีตนี้อยู่จริง ใน Code อ้างตำแหน่งเซลล์เป็น cell(rows.count,rowno) ที่ถูกควรเป็น cells(rows.count,rowno) ตัวแปร intTotalRows เขียนไม่เหมือนกัน
by snasui
Sun May 12, 2024 9:03 am
Forum: Excel
Topic: คำนวนเงินเดือนไม่่เกินกำหนด
Replies: 4
Views: 442

Re: คำนวนเงินเดือนไม่่เกินกำหนด

:D ค่อย ๆ ถามตอบกันไปครับ

จากไฟล์แนบ ที่ชีต รายชื่อพนักงาน คำตอบ 955 และ 215 ในเซลล์ H6:I6 มีวิธีคำนวณอย่างไรจึงได้ค่าเท่านั้นครับ :?:
by snasui
Wed May 08, 2024 5:08 pm
Forum: Excel
Topic: Code VB ต้องการข้อมูลที่กรอกใน textbox ให้เป็นรูปแบบที่กำหนด
Replies: 8
Views: 209

Re: Code VB ต้องการข้อมูลที่กรอกใน textbox ให้เป็นรูปแบบที่กำหนด

:D เข้าใจว่าเกิดจากการกำหนด Regional and language ไว้เป็นภาษาไทย เครื่องผมกำหนดไว้เป็น English (United Kingdom) ลองปรับตัวแปร yr ใหม่จากเดิม yr = vba.year(.text) เป็น yr = vba.right(.text,4) ดูครับ Statement นี้เป็นการตัด String ด้านขวาสุดใน TextBox1 มา 4 อักขระมาตรง ๆ แทนการการสกัดมาด้วยฟังก์ชัน Ye...
by snasui
Wed May 08, 2024 2:46 pm
Forum: Excel
Topic: Code VB ต้องการข้อมูลที่กรอกใน textbox ให้เป็นรูปแบบที่กำหนด
Replies: 8
Views: 209

Re: Code VB ต้องการข้อมูลที่กรอกใน textbox ให้เป็นรูปแบบที่กำหนด

:D Code นั้นเป็นการเช็คว่าตัวแปร yr มีค่าน้อยกว่า 2400 หรือไม่ หากน้อยกว่าแสดงว่าระบุค่าปีผิดพลาด

ลองใช้ MessageBox แสดงค่าตัวแปร yr ตามภาพ จากนั้นทดสอบรันแล้วสังเกตว่าได้ค่าใด น้อยกว่า 2400 หรือไม่ หากระบุปีเป็น 2566 แต่ค่าปีเป็นค่าอื่นแสดงว่ามีสิ่งผิดปกติครับ
by snasui
Wed May 08, 2024 9:04 am
Forum: Excel
Topic: ปัญหาการใช้งาน Macro ใน Excel
Replies: 23
Views: 1173

Re: ปัญหาการใช้งาน Macro ใน Excel

:D เนื่องจากไม่เห็นไฟล์แนบและ Code

การทำงานแบบง่าย ๆ ถ้าต้องการให้ไปต่อกับข้อมูลบรรทัดล่างสุดก็ให้ยกเลิกการ Filter เสียก่อนครับ
by snasui
Wed May 08, 2024 7:05 am
Forum: Excel
Topic: Code VB ต้องการข้อมูลที่กรอกใน textbox ให้เป็นรูปแบบที่กำหนด
Replies: 8
Views: 209

Re: Code VB ต้องการข้อมูลที่กรอกใน textbox ให้เป็นรูปแบบที่กำหนด

:D ในเครื่องผมทำงานได้ปกติครับ

ไม่ทราบว่าโปรแกรมฟ้องว่าอย่างไร หรือไม่ ช่วยอธิบายรายละเอียดประกอบมาด้วยครับ
by snasui
Tue May 07, 2024 8:40 pm
Forum: Excel
Topic: ปัญหาการใช้งาน Macro ใน Excel
Replies: 23
Views: 1173

Re: ปัญหาการใช้งาน Macro ใน Excel

:D ไม่สามารถตอบได้จนกว่าจะได้เห็นและทดสอบการทำงานของ Code ที่เขียนไว้ครับ

ในการสอบถามปัญหาจำเป็นต้องแนบไฟล์ที่เป็นปัญหามาด้วยทุกครั้งเพื่อสะดวกในการตอบของเพื่อนสมาชิก โดยตัดมาหรือสร้างขึ้นใหม่เฉพาะส่วนที่ก่อให้เกิดปัญหาครับ
by snasui
Tue May 07, 2024 8:36 pm
Forum: Excel
Topic: Code VB ต้องการข้อมูลที่กรอกใน textbox ให้เป็นรูปแบบที่กำหนด
Replies: 8
Views: 209

Re: Code VB ต้องการข้อมูลที่กรอกใน textbox ให้เป็นรูปแบบที่กำหนด

:D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ Private Sub TextBox1_BeforeUpdate(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) Dim yr As Integer With TextBox1 If IsDate(.Text) Then yr = VBA.Year(.Text) If yr < 2400 Then MsgBox "กรุณากรอกวันเดือนปีเป็นรูปแบบ พ.ศ. ตัวอย่างเช่น 2/2/2566" .BackColor = vbYellow .Value ...
by snasui
Sun May 05, 2024 1:26 pm
Forum: Excel
Topic: สอบถาม Code VBA ส่งข้อมูลจากชีทหนึ่งไปชีทหนึ่ง
Replies: 2
Views: 142

Re: สอบถาม Code VBA ส่งข้อมูลจากชีทหนึ่งไปชีทหนึ่ง

:D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ Sub RecordCheck() Dim mylastrow As Long Dim lc As Variant Dim sh As Worksheet Application.ScreenUpdating = False Set sh = Sheet12 If sh.Range("B3").Value = "" Then MsgBox ("คุณยังไม่กรอกรายการ !!!") sh.Range("C9").Select ElseIf sh....
by snasui
Sat May 04, 2024 7:18 am
Forum: Excel
Topic: ค้นหาข้อมูลแล้ว คลิกข้อมูลใน List Box จะแสดงข้อมูลที่เลือก
Replies: 2
Views: 149

Re: ค้นหาข้อมูลแล้ว คลิกข้อมูลใน List Box จะแสดงข้อมูลที่เลือก

:D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ 'Other code Sheets("Input").Range("E6").Value = Me.ListBox1.List(i, 3) If Sheets("Input").Range("E6").Value = "Male" Then Sheets("Input").OptionButton1.Value = True Sheets("Input").OptionButton2.Value ...
by snasui
Fri May 03, 2024 11:14 am
Forum: Excel
Topic: สูตรหรือวิธีจัดเรียงตัวเลข
Replies: 8
Views: 356

Re: สูตรหรือวิธีจัดเรียงตัวเลข

:D ตัวอย่างสูตรครับ เซลล์ O1 คีย์ =IFERROR(AGGREGATE(15,6,MID(SUBSTITUTE(TRIM(CONCAT($A$1:$N$27&" "))," ",REPT(" ",50)),50*(ROW($1:$1000)-1)+1,50*ROW($1:$1000)^0)+0,ROWS(O$1:O1)),"") ลอง Enter อย่างเดียวเพื่อรับสูตรดูก่อน หากไม่ได้ให้ Edit เซลล์ (คลิกเซลล์...
by snasui
Fri May 03, 2024 10:46 am
Forum: Excel
Topic: ต้องการให้เวลา Save เป็น PDF ให้แสดงหน้า 2 ก่อนหน้า 1
Replies: 1
Views: 175

Re: ต้องการให้เวลา Save เป็น PDF ให้แสดงหน้า 2 ก่อนหน้า 1

:D Code นั้นเป็นการเปิดไฟล์มาแล้ว Export ไปเป็น PDF ต้องการให้หน้าไหนขึ้นก่อนต้องไปเรียงข้อมูลใหม่ ข้อมูลไหนต้องการอยู่ก่อนก็ให้เรียงไว้ก่อนข้อมูลอื่นครับ