📢 โปรดทราบ
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ด
 2. การสมัครสมาชิก การ Login การกู้คืนรหัสผ่าน
  1. สมัครสมาชิกดูขั้นตอนได้ที่ 👉🏾 สมัครสมาชิก
  2. Login เข้าระบบโดยคลิกปุ่ม Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ 👆🏾
  3. การ Login ผ่าน Facebook ดูวิธีที่่ 👉🏾 Login ผ่าน Facebook
  4. ลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่ 👉🏾 Reset รหัสผ่าน
 3. มีปัญหาการใช้งาน แจ้งผู้ดูแลระบบได้ที่ 👉🏾 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 4. กำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษดูได้ที่ 👉🏾 ตั้งค่าส่วนตัว
 5. การตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ 👉🏾 วิธีการตั้งและตอบกระทู้
 6. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ 👉🏾 จัดรูปแบบตัวอักษร
 7. กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ดูได้ที่ 👉🏾 กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser

สอบถามคะ ใส่สูตร Power BI ให้นับจำนวนที่ต้องการ

ฟอรัมถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน Power Query and Power BI
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถามและตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบและต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. กรุณาอธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. กรุณาแนบไฟล์ตัวอย่างพร้อมแสดงคำตอบที่ถูกต้องมาในไฟล์ด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและสะดวกต่อการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่นที่อาจจะถูกลบทิ้งไปโดยต้นทางในภายหลัง นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. กรณีเป็นคำถามเกี่ยวกับ Programming เช่น VBA, VB.Net, C#, SQL ฯลฯ ต้องลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน กรุณาโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code คือเปิดด้วย [code] และปิดด้วย [/code] ตัวอย่างเช่น [code]dim r as range[/code] เพื่อให้แตกต่างจากข้อความทั่วไป สะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่างเพิ่มเติม)
 6. กรุณาแจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
yayeenaja
Member
Member
Posts: 159
Joined: Sat Sep 30, 2017 10:13 am
Excel Ver: 2016

สอบถามคะ ใส่สูตร Power BI ให้นับจำนวนที่ต้องการ

#1

Post by yayeenaja »

รบกวนอาจารย์ด้วยคะ

ต้องการนับค่า ช่อง Avg of DiffFW ให้นับจำนวนที่ มีค่า > 0.5
กับ < -0.5 ว่ามีทั้งหมดจำนวนนับเท่าไร
โดยไม่นับ Code ที่ซ้ำกัน จะใช้ Visualizations ไหนคะ และใส่สูตรอะไรคะ
แนบไฟล์ ที่ Sheet 2 มีข้อมูลดิบคะ

ขอบคุณคะ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 28846
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Excel Ver: 2010, 365
Contact:

Re: สอบถามคะ ใส่สูตร Power BI ให้นับจำนวนที่ต้องการ

#2

Post by snasui »

:D ลองเพิ่ม Measure ตามนี้ครับ

GreaterThan_0.5 = CALCULATE(COUNT('ข้อมูล'[Average of DiffFW]),'ข้อมูล'[Average of DiffFW]>0.5)

LessThan_-0.5 = CALCULATE(COUNT('ข้อมูล'[Average of DiffFW]),'ข้อมูล'[Average of DiffFW]<-0.5)
yayeenaja
Member
Member
Posts: 159
Joined: Sat Sep 30, 2017 10:13 am
Excel Ver: 2016

Re: สอบถามคะ ใส่สูตร Power BI ให้นับจำนวนที่ต้องการ

#3

Post by yayeenaja »

อาจารย์คะ รบกวนด้วยคะ

เนื่องจาก คอลัมน์ Avg Diff FW ยังคำนวณไม่ถูกต้อง ทำให้ค่าออกมาไม่ถูก
จะสอบถามอาจารย์ ต้องการให้คำนวณ Avg Diff FW ให้ถูกต้อง แบบมีเงือนไข
ดังตัวอย่างในไฟล์แนบ จะต้องใส่สูตรอะไร ใน power BI คะ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 28846
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Excel Ver: 2010, 365
Contact:

Re: สอบถามคะ ใส่สูตร Power BI ให้นับจำนวนที่ต้องการ

#4

Post by snasui »

:D ตัวอย่าง DAX ครับ

AVG_DiffFW = CALCULATE(AVERAGE('HF1 FW TEST (2)'[DiffWgt]),FILTER('HF1 FW TEST (2)',[Date] = EARLIER('HF1 FW TEST (2)'[Date]) && 'HF1 FW TEST (2)'[Shift] = EARLIER('HF1 FW TEST (2)'[Shift]) &&'HF1 FW TEST (2)'[Code] = EARLIER('HF1 FW TEST (2)'[Code]) && 'HF1 FW TEST (2)'[TargetFW] = EARLIER('HF1 FW TEST (2)'[TargetFW])))
yayeenaja
Member
Member
Posts: 159
Joined: Sat Sep 30, 2017 10:13 am
Excel Ver: 2016

Re: สอบถามคะ ใส่สูตร Power BI ให้นับจำนวนที่ต้องการ

#5

Post by yayeenaja »

อาจารย์ค่ะ

ใส่สูตรนี้ไป
AVG_DiffFW = CALCULATE(AVERAGE('HF1 FW TEST (2)'[DiffWgt]),FILTER('HF1 FW TEST (2)',[Date] = EARLIER('HF1 FW TEST (2)',[Date]) && 'HF1 FW TEST (2)'[Shift] = EARLIER('HF1 FW TEST (2)',[Shift]) &&'HF1 FW TEST (2)'[Code] = EARLIER('HF1 FW TEST (2)',[Code]) && 'HF1 FW TEST (2)'[TargetFW] = EARLIER('HF1 FW TEST (2)',[TargetFW])))

สูตรขึ้น error เหมือนจะหา Sheet ไม่เจอค่ะ
รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ ตัวอย่างที่ error ในไฟล์แนบค่ะ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 28846
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Excel Ver: 2010, 365
Contact:

Re: สอบถามคะ ใส่สูตร Power BI ให้นับจำนวนที่ต้องการ

#6

Post by snasui »

:D เทียบชื่อชีตให้ตรงกับไฟล์แนบในโพสต์ #3 ครับ :arrow: viewtopic.php?f=21&p=102331#p102294

เนื่องจากผมตอบตามโดยอ้างอิงตามนั้น จากนั้นดัดแปลงไปใช้กับชีตในไฟล์ปัจจุบัน ปกติควรแนบตัวอย่างไฟล์ที่สภาพใกล้เคียงกับไฟล์ที่ใช้งานจริงเพื่อจะได้สะดวกในการนำคำตอบไปใช้ต่อได้ทันทีครับ
yayeenaja
Member
Member
Posts: 159
Joined: Sat Sep 30, 2017 10:13 am
Excel Ver: 2016

Re: สอบถามคะ ใส่สูตร Power BI ให้นับจำนวนที่ต้องการ

#7

Post by yayeenaja »

ได้แล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
Post Reply