📢 โปรดทราบ
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ด
 2. การสมัครสมาชิก การ Login การกู้คืนรหัสผ่าน
  1. สมัครสมาชิกดูขั้นตอนได้ที่ 👉🏾 สมัครสมาชิก
  2. Login เข้าระบบโดยคลิกปุ่ม Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ 👆🏾
  3. การ Login ผ่าน Facebook ดูวิธีที่่ 👉🏾 Login ผ่าน Facebook
  4. ลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่ 👉🏾 Reset รหัสผ่าน
 3. มีปัญหาการใช้งาน แจ้งผู้ดูแลระบบได้ที่ 👉🏾 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 4. กำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษดูได้ที่ 👉🏾 ตั้งค่าส่วนตัว
 5. การตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ 👉🏾 วิธีการตั้งและตอบกระทู้
 6. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ 👉🏾 จัดรูปแบบตัวอักษร
 7. กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ดูได้ที่ 👉🏾 กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser

คำนวณค่า Sum Total Actual Final โดยมีเงื่อนไข

ฟอรัมถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน Power Query and Power BI
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถามและตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบและต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. กรุณาอธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. กรุณาแนบไฟล์ตัวอย่างพร้อมแสดงคำตอบที่ถูกต้องมาในไฟล์ด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและสะดวกต่อการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่นที่อาจจะถูกลบทิ้งไปโดยต้นทางในภายหลัง นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. กรณีเป็นคำถามเกี่ยวกับ Programming เช่น VBA, VB.Net, C#, SQL ฯลฯ ต้องลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน กรุณาโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code คือเปิดด้วย [code] และปิดด้วย [/code] ตัวอย่างเช่น [code]dim r as range[/code] เพื่อให้แตกต่างจากข้อความทั่วไป สะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่างเพิ่มเติม)
 6. กรุณาแจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
yayeenaja
Member
Member
Posts: 159
Joined: Sat Sep 30, 2017 10:13 am
Excel Ver: 2016

คำนวณค่า Sum Total Actual Final โดยมีเงื่อนไข

#1

Post by yayeenaja »

สอบถามค่ะอาจารย์ ใส่สูตรใน power bi

คำนวณคอลัมน์ Q Sum Total Actual Final โดยมีเงื่อนไขดังนี้

วันที่ คอลัมน์ A กับ Shift คอลัมน์ B
คอลัมน์ A วันที่ 8 Dec 20 คอลัมน์ B เลข 1 (มีข้อมูลคอลัมน์ H)
คอลัมน์ A วันที่ 8 Dec 20 คอลัมนฺ B เลข 2 (ที่คอลัมน์ Q เอาตัวเลขคอลัมน์ H ก่อนหน้า มา ลบกับคอลัมน์ P)
ในแถวมีข้อมูลคอลัมน์ H ด้วย
คอลัมน์ A วันที่ 9 Dec 20 คอลัมน์ B เลข 1(ที่คอลัมน์ Q เอาตัวเลขคอลัมน์ H ก่อนหน้า มา ลบกับคอลัมน์ P)
ในแถวมีข้อมูลคอลัมน์ H ด้วย
ทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆ

และดูคอลมน์ C เอาเฉพาะคำว่า SKJ

คอลัมน์ Q จะเริ่มคำนวณ
ตามเงือนไข ที่กล่าวไปตรงคอลัมน์ B,C
เอาคอลัมน์ H daydiff ก่อนหน้า มาลบกับ คอลัมน์ P sum Total Actual
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
yayeenaja
Member
Member
Posts: 159
Joined: Sat Sep 30, 2017 10:13 am
Excel Ver: 2016

Re: คำนวณค่า Sum Total Actual Final โดยมีเงื่อนไข

#2

Post by yayeenaja »

แก้ไข คอลัมน์ C เอาเฉพาะคำว่า SKJ กับ 0IM นะคะ
User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 28844
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Excel Ver: 2010, 365
Contact:

Re: คำนวณค่า Sum Total Actual Final โดยมีเงื่อนไข

#3

Post by snasui »

:D ช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่าเซลล์ Q66 มีเงื่อนไขอย่างไรจึงนำค่าในเซลล์ P66 มาแสดงครับ
yayeenaja
Member
Member
Posts: 159
Joined: Sat Sep 30, 2017 10:13 am
Excel Ver: 2016

Re: คำนวณค่า Sum Total Actual Final โดยมีเงื่อนไข

#4

Post by yayeenaja »

เนื่องจากวันที่ 9 December Shift Date 1 ที่คอลัมน์ H ไม่มีข้อมูลเลย จึงแสดงค่า P 66 แทนค่ะ
User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 28844
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Excel Ver: 2010, 365
Contact:

Re: คำนวณค่า Sum Total Actual Final โดยมีเงื่อนไข

#5

Post by snasui »

:D แต่พบว่า Q39 เป็นสูตร =P39-$H$21 ทั้ง ๆ ที่ H39 ไม่มีข้อมูล

ถ้าใช้หลักการเดียวกันใน Q39 ควรมีค่าเท่ากับ P39 เช่นนี้ใช่หรือไม่ กรุณาอธิบายมาอีกรอบครับ
yayeenaja
Member
Member
Posts: 159
Joined: Sat Sep 30, 2017 10:13 am
Excel Ver: 2016

Re: คำนวณค่า Sum Total Actual Final โดยมีเงื่อนไข

#6

Post by yayeenaja »

แต่พบว่า Q39 เป็นสูตร =P39-$H$21 ทั้ง ๆ ที่ H39 ไม่มีข้อมูล
-จะไม่ได้ดูที่แถว H39 ค่ะ ต้องตรวจสอบข้อมูลวันก่อนหน้า 08 December,2020 ที่ช่อง H21:H38 มีข้อมูลตัวเลข 12,083.67
จึงเอาตัวเลขนั้นมาลบกับ P39 ค่ะ
User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 28844
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Excel Ver: 2010, 365
Contact:

Re: คำนวณค่า Sum Total Actual Final โดยมีเงื่อนไข

#7

Post by snasui »

:D ลองดูว่าใช่ที่ต้องการหรือไม่ครับ

ที่ชีต Excel คอลัมน์ H ให้ Filter มาเฉพาะค่าว่าง > คลุม > กดแป้น Delete เพื่อ Clear ให้เป็นค่าว่างจริง จากนั้นใช้สูตรตามตัวอย่างด้านล่างเพื่อแสดงผลลัพธ์

Code: Select all

Sum Total Actual Final:=
	VAR ShiftBefore = IF([Shift_RM_Loin]=2,1,2)
	VAR DateBefore = [Date_RM_Loin]-IF(ShiftBefore=2,1,0)
	VAR DadfBef = CALCULATE(MAX([Daydiff]),FILTER('Table1',VALUE([Date_RM_Loin])&[Shift_RM_Loin]<=VALUE(DateBefore)&ShiftBefore))
	VAR FoundDate = CALCULATE(MAX([Daydiff]),FILTER('Table1',VALUE([Date_RM_Loin])&[Shift_RM_Loin]=VALUE(DateBefore)&ShiftBefore))
	VAR Cat = If(ISBLANK(DadfBef),1,If(ISBLANK(FoundDate),3,2))
	VAR SelectRow = ([species_base_code]="SKJ" || [species_base_code]="0IM") && Cat > 1
RETURN
	IF(SelectRow=FALSE(),BLANK(),IF(Cat=2,VALUE([Sum Total Actual])-DadfBef,VALUE([Sum Total Actual])))
yayeenaja
Member
Member
Posts: 159
Joined: Sat Sep 30, 2017 10:13 am
Excel Ver: 2016

Re: คำนวณค่า Sum Total Actual Final โดยมีเงื่อนไข

#8

Post by yayeenaja »

อาจารย์ค่ะขึ้น error ค่ะ

หา Table 1 ไม่เจอค่ะอาจารย์
แนบรูปภาพที่ขึ้น error ให้แล้วค่ะ
ต้องเปลี่ยนจาก Table1 เป็นอะไรคะ
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
yayeenaja
Member
Member
Posts: 159
Joined: Sat Sep 30, 2017 10:13 am
Excel Ver: 2016

Re: คำนวณค่า Sum Total Actual Final โดยมีเงื่อนไข

#9

Post by yayeenaja »

ผลลัพธ์ขึ้นแล้วค่ะอาจารย์
ขอบคุณมากๆค่ะ
Post Reply