📢 โปรดทราบ
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ด
 2. การสมัครสมาชิก การ Login การกู้คืนรหัสผ่าน
  1. สมัครสมาชิกดูขั้นตอนได้ที่ 👉🏾 สมัครสมาชิก
  2. Login เข้าระบบโดยคลิกปุ่ม Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ 👆🏾
  3. การ Login ผ่าน Facebook ดูวิธีที่่ 👉🏾 Login ผ่าน Facebook
  4. ลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่ 👉🏾 Reset รหัสผ่าน
 3. มีปัญหาการใช้งาน แจ้งผู้ดูแลระบบได้ที่ 👉🏾 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 4. กำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษดูได้ที่ 👉🏾 ตั้งค่าส่วนตัว
 5. การตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ 👉🏾 วิธีการตั้งและตอบกระทู้
 6. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ 👉🏾 จัดรูปแบบตัวอักษร
 7. กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ดูได้ที่ 👉🏾 กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser

ขอสอบถาม Dax Fuction ให้ filter ค่าจากตาราง

ฟอรัมถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน Power Query and Power BI
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถามและตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบและต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. กรุณาอธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. กรุณาแนบไฟล์ตัวอย่างพร้อมแสดงคำตอบที่ถูกต้องมาในไฟล์ด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและสะดวกต่อการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่นที่อาจจะถูกลบทิ้งไปโดยต้นทางในภายหลัง นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. กรณีเป็นคำถามเกี่ยวกับ Programming เช่น VBA, VB.Net, C#, SQL ฯลฯ ต้องลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน กรุณาโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code คือเปิดด้วย [code] และปิดด้วย [/code] ตัวอย่างเช่น [code]dim r as range[/code] เพื่อให้แตกต่างจากข้อความทั่วไป สะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่างเพิ่มเติม)
 6. กรุณาแจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
bondham
Member
Member
Posts: 56
Joined: Sat May 18, 2013 10:42 am

ขอสอบถาม Dax Fuction ให้ filter ค่าจากตาราง

#1

Post by bondham »

จากตารางครับ จะใช้สูตรยังไงครับถ้าเป้น Excel ที่พอเข้าใจจะใช้ Sumproduct แล้วใส่เงื่อนไข
แต่พอเป้น power Bi ใช้สูตรไหนครับ
ถ้าเราอยากรวมค่าในตารางแลลมีเงื่อนไขกว่ารวมเฉพาะ Code ที่ต้องการ
ข้อมุลตามไฟล์ Excel ครับ
2021-09-25_14-01-48.jpg
2021-09-25_14-01-59.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 28844
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Excel Ver: 2010, 365
Contact:

Re: ขอสอบถาม Dax Fuction ให้ filter ค่าจากตาราง

#2

Post by snasui »

:D แนบไฟล์ Excel ที่เป็นข้อมูลมาด้วยจะได้ช่วยทดสอบให้ได้ครับ
bondham
Member
Member
Posts: 56
Joined: Sat May 18, 2013 10:42 am

Re: ขอสอบถาม Dax Fuction ให้ filter ค่าจากตาราง

#3

Post by bondham »

snasui wrote: Sat Sep 25, 2021 4:39 pm :D แนบไฟล์ Excel ที่เป็นข้อมูลมาด้วยจะได้ช่วยทดสอบให้ได้ครับ
daxbi.xlsx
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 28844
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Excel Ver: 2010, 365
Contact:

Re: ขอสอบถาม Dax Fuction ให้ filter ค่าจากตาราง

#4

Post by snasui »

:D ตัวอย่าง Measure ครับ

=CALCULATE(SUM('Table1'[Amount]),FILTER('Table1',LEFT('Table1'[Customer No_],1)="C" && 'Table1'[RDD] >= DATE(2021,9,1) && 'Table1'[RDD] <= date(2021,9,30)))

=CALCULATE(SUM('Table1'[Amount]),FILTER('Table1','Table1'[Customer No_] = "B100004" || 'Table1'[Customer No_] = "B100003" && 'Table1'[RDD] >= DATE(2021,9,1) && 'Table1'[RDD] <= date(2021,9,30)))

=CALCULATE(SUM('Table1'[Amount]),FILTER('Table1','Table1'[Customer No_] = "B100004" && 'Table1'[RDD] >= DATE(2021,9,1) && 'Table1'[RDD] <= date(2021,9,30)))
bondham
Member
Member
Posts: 56
Joined: Sat May 18, 2013 10:42 am

Re: ขอสอบถาม Dax Fuction ให้ filter ค่าจากตาราง

#5

Post by bondham »

Code: Select all

= CALCULATE(SUM(RP[Amount By RP],FILTER(RP,LEFT(RP[Customer No_],1) = "C" && RP[RDD] >= DATE(2021,9,1) && RP[RDD]<= DATE(2021,9,30)))
มันขึ้น Error แบบนี้ครับแก้ยังไงครับ
2021-10-01_16-45-53.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 28844
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Excel Ver: 2010, 365
Contact:

Re: ขอสอบถาม Dax Fuction ให้ filter ค่าจากตาราง

#6

Post by snasui »

bondham wrote: Fri Oct 01, 2021 4:52 pm CALCULATE(SUM(RP[Amount By RP],
:D ควรเป็น CALCULATE(SUM(RP[Amount By RP]), ครับ
Post Reply