📢 โปรดทราบ
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ด
 2. การสมัครสมาชิก การ Login การกู้คืนรหัสผ่าน
  1. สมัครสมาชิกดูขั้นตอนได้ที่ 👉🏾 สมัครสมาชิก
  2. Login เข้าระบบโดยคลิกปุ่ม Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ 👆🏾
  3. การ Login ผ่าน Facebook ดูวิธีที่่ 👉🏾 Login ผ่าน Facebook
  4. ลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่ 👉🏾 Reset รหัสผ่าน
 3. มีปัญหาการใช้งาน แจ้งผู้ดูแลระบบได้ที่ 👉🏾 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 4. กำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษดูได้ที่ 👉🏾 ตั้งค่าส่วนตัว
 5. การตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ 👉🏾 วิธีการตั้งและตอบกระทู้
 6. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ 👉🏾 จัดรูปแบบตัวอักษร
 7. กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ดูได้ที่ 👉🏾 กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser

โปรแกรมหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (แจกฟรี)

ฟอรัมสำหรับแจกจ่ายแบ่งปันไฟล์ รวมทั้งแหล่งความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับ Excel
User avatar
mworawuth
Member
Member
Posts: 167
Joined: Mon Mar 08, 2010 12:27 am

โปรแกรมหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (แจกฟรี)

#1

Post by mworawuth »

โปรแกรมหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย เขียนด้วย VBA Excel 2003/2007 ตามที่แนบ

โดยมีคุณสมบัติของโปรแกรมดังนี้
1.บันทึก แก้ไข เพิ่มเติม รายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3/53
2.แยกรายการตามหน่วยงาน หรือ ตามบริษัท
3.พิมพ์ หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
4.พิมพ์ใบแนบ เพื่อยื่นภาษี แยกตาม ภงด.3/53 และแยกตามเดือน/ปี
5.พิมพ์ทะเบียนรายการที่บันทึก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

คำแนะนำการใช้งานอยู่ใน Sheet "Help"

ก่อนเริ่มการใช้งานโปรแกรม
1 โปรแกรมนี้ เขียนด้วย VBA (Macro)
ดังนี้นก่อนการใช้งานต้อง Enable Macro ดังนี้
1.1 Excel 2003
Tools > Options > Security > Macro Security > Security Level > Low(not recomended)
1.2 Excel 2007
office Logo > Excel Options > Trust Center > Trust Center Settings > Macro Setting > เลือก Enable all macros...
1.3 Excel 2010
File > Options > Trust Center > Trust Center Settings > Macro Settings > เลือก Enable all macros...
2 ปิด Excel แล้วเปิดใหม่
Attachments
Wtax2013_09_V2007A.rar
(114.85 KiB) Downloaded 3135 times
Wtax2013_09_V2003A.rar
(70.47 KiB) Downloaded 925 times
User avatar
mworawuth
Member
Member
Posts: 167
Joined: Mon Mar 08, 2010 12:27 am

Re: โปรแกรมหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (แจกฟรี)

#2

Post by mworawuth »

โปรแกรมนี้ ไม่ได้ป้องกันการแก้ไข Source Code VBA สามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนา
เพื่อการบันทึก แก้ไข ข้อมูล สำหรับฐานข้อมูล / การออกรายงาน /การพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ
User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 28846
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Excel Ver: 2010, 365
Contact:

Re: โปรแกรมหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (แจกฟรี)

#3

Post by snasui »

:D :thup: ขอบคุณครับ
User avatar
Romerainbow
Member
Member
Posts: 8
Joined: Sat Jul 06, 2013 11:19 am

การใส่เลขประจำตัวที่ขึ้นต้นด้วย 0

#4

Post by Romerainbow »

ลองนำไปใช้แล้วเป็นประโยนช์มากค่ะ แต่มีปัญหาตรงที่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ให้เรากรอกในชีท (M_Sheet คอลัมน์ C4)ถ้าเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข 0 ต้องทำอย่างไรให้สูตรมองเห็นค่ะ เพราะผลที่ออกมาเลข 0 ที่นำหน้าไม่ปรากฏขึ้น ลองเปลี่ยนรูปแบบแล้วบางคอลัมน์ที่มีสูตรไม่สามารถทำได้ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0 ที่ชีท(Report1)ก็ไม่มีเลข0 นำหน้าหน้าเช่นกันเปลี่ยนรูปแบบแล้วพอกับมาคำนวณใหม่ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม รบกวนขอคำแนะนำหน่อยนะค่ะ
ขอบคุณค่ะ :P
Attachments
Wtax2013_08_V2007.xlsm
(138.23 KiB) Downloaded 330 times
User avatar
mworawuth
Member
Member
Posts: 167
Joined: Mon Mar 08, 2010 12:27 am

Re: การใส่เลขประจำตัวที่ขึ้นต้นด้วย 0

#5

Post by mworawuth »

Romerainbow wrote:ลองนำไปใช้แล้วเป็นประโยนช์มากค่ะ แต่มีปัญหาตรงที่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ให้เรากรอกในชีท (M_Sheet คอลัมน์ C4)ถ้าเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข 0 ต้องทำอย่างไรให้สูตรมองเห็นค่ะ เพราะผลที่ออกมาเลข 0 ที่นำหน้าไม่ปรากฏขึ้น ลองเปลี่ยนรูปแบบแล้วบางคอลัมน์ที่มีสูตรไม่สามารถทำได้ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0 ที่ชีท(Report1)ก็ไม่มีเลข0 นำหน้าหน้าเช่นกันเปลี่ยนรูปแบบแล้วพอกับมาคำนวณใหม่ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม รบกวนขอคำแนะนำหน่อยนะค่ะ
ขอบคุณค่ะ :P
1.Sheet"M_AP" และ Sheet"M_Sheet" ข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร กรณีเป็น 0 นำหน้า ต้องใส่เครื่องหมาย ' เพื่อให้เป็นข้อความ ไม่ใช่้ค่าตัวเลขครับ เช่น 0000567890123 ให้แก้ไขเป็น '0000567890123
2.Sheet"M_Sheet" Cell "i42" ให้แก้ไขสูตรนี้แทนครับ =IF(VLOOKUP($F$42,M_AP!$A:$F,4,FALSE)="","",TEXT(VLOOKUP($F$42,M_AP!$A:$F,4,FALSE),"'0000000000000"))
Attachments
Wtax2013_08_V2007.xlsm
(138.89 KiB) Downloaded 318 times
User avatar
Romerainbow
Member
Member
Posts: 8
Joined: Sat Jul 06, 2013 11:19 am

Re: โปรแกรมหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (แจกฟรี)

#6

Post by Romerainbow »

ขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำ สอบถามเพิ่มเติมค่ะ วิธีนี้ได้ลองทำแล้วตั้งแต่เบื่้องต้นโดยการใส่ 'หน้าตัวเลข เพื่่อให้เป็นข้อความ จะได้ '0000567890123 แต่ค่าตัวเลขเปลี่ยนค่ะ ตัวเลขจะเรียงติดกันหมด ลองเปลี่ยนค่าตัวเลขแล้วแต่ก็ทำไม่ได้ ถ้าเราต้องการจัดรูปแบบให้มีการเว้นวรรคเช่น 0 0005 67890 12 3 ต้องทำอย่างไรค่ะ โดยที่เลข 0 ไม่หาย รบกวนด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ
User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 28846
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Excel Ver: 2010, 365
Contact:

Re: โปรแกรมหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (แจกฟรี)

#7

Post by snasui »

:D การจัดรูปแบบในเซลล์ให้เว้นวรรคตามที่ต้องการนั้น ค่าที่คีย์ลงไปจะต้องเป็นตัวเลขไม่ใช่เป็น Text ครับ

การคีย์เครื่องหมาย ' นำหน้าตัวเลขจะทำให้ตัวเลขนั้นกลายเป็น Text ซึ่งจะไม่สามารถนำมาจัด Format ได้ การจัด Format เพื่อให้แสดงผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ค่าในเซลล์จะต้องเป็นตัวเลขอย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นอย่างอื่นใดไปไม่ได้

วิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยได้คือใช้ฟังก์ชั่น Text เข้ามาจัดการ โดยการคีย์ค่าไว้ที่เซลล์ใด ๆ แล้วค่อยแปลงค่านั้นด้วยฟังก์ชั่น Text เช่น

=Text(A1,"0000 00000 00 0")

จะเป็นการแปลงตัวเลขที่อยู่ในเซลล์ A1 ให้มีรูปแบบที่มีการเว้นวรรคตามด้านบน
User avatar
mworawuth
Member
Member
Posts: 167
Joined: Mon Mar 08, 2010 12:27 am

Re: โปรแกรมหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (แจกฟรี)

#9

Post by mworawuth »

snasui wrote::D การจัดรูปแบบในเซลล์ให้เว้นวรรคตามที่ต้องการนั้น ค่าที่คีย์ลงไปจะต้องเป็นตัวเลขไม่ใช่เป็น Text ครับ

การคีย์เครื่องหมาย ' นำหน้าตัวเลขจะทำให้ตัวเลขนั้นกลายเป็น Text ซึ่งจะไม่สามารถนำมาจัด Format ได้ การจัด Format เพื่อให้แสดงผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ค่าในเซลล์จะต้องเป็นตัวเลขอย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นอย่างอื่นใดไปไม่ได้

วิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยได้คือใช้ฟังก์ชั่น Text เข้ามาจัดการ โดยการคีย์ค่าไว้ที่เซลล์ใด ๆ แล้วค่อยแปลงค่านั้นด้วยฟังก์ชั่น Text เช่น

=Text(A1,"0000 00000 00 0")

จะเป็นการแปลงตัวเลขที่อยู่ในเซลล์ A1 ให้มีรูปแบบที่มีการเว้นวรรคตามด้านบน
ขอบคุณครับ
ดังนั้นขอแก้ไขสูตรใหม่ดังนี้

2.Sheet"M_Sheet" Cell "i42" ให้แก้ไขสูตรนี้แทนครับ =IF(VLOOKUP($F$42,M_AP!$A:$F,4,FALSE)="","",TEXT(VLOOKUP($F$42,M_AP!$A:$F,4,FALSE),"0 0000 00000 00 0"))
User avatar
mworawuth
Member
Member
Posts: 167
Joined: Mon Mar 08, 2010 12:27 am

Re: โปรแกรมหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (แจกฟรี)

#10

Post by mworawuth »

โปรแกรมได้แก้ไข/เพิ่มเติม และ อัพโหลดให้ใหม่แล้ว ในกระทู้แรกครับ
aOOn
Member
Member
Posts: 1
Joined: Thu Sep 12, 2013 11:17 am

Re: โปรแกรมหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (แจกฟรี)

#11

Post by aOOn »

ขอบคุณมากๆนะคะ
ลองใช้แล้ว ดีมากมายค่ะ
jajajeejy
Member
Member
Posts: 1
Joined: Wed Feb 05, 2014 11:43 am

Re: โปรแกรมหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (แจกฟรี)

#13

Post by jajajeejy »

รบกวนสอบถามค่ะ
ต้องการให้ตัวเลขขึ้นตรงตามมาตรา เช่น 40(1) แต่พอใส่ใน sheet TX_Entry (ประเภทเงินได้พึงประเมิน) แล้วปริ้นท์ออกมา รายการจะไปอยู่ที่ "6. อื่นๆ (ระบุ)" ทุกครั้งเลย แก้อย่างไรดีคะ
User avatar
mworawuth
Member
Member
Posts: 167
Joined: Mon Mar 08, 2010 12:27 am

Re: โปรแกรมหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (แจกฟรี)

#14

Post by mworawuth »

jajajeejy wrote:รบกวนสอบถามค่ะ
ต้องการให้ตัวเลขขึ้นตรงตามมาตรา เช่น 40(1) แต่พอใส่ใน sheet TX_Entry (ประเภทเงินได้พึงประเมิน) แล้วปริ้นท์ออกมา รายการจะไปอยู่ที่ "6. อื่นๆ (ระบุ)" ทุกครั้งเลย แก้อย่างไรดีคะ
โปรแกรมนี้ใช้สำหรับแบบ ภงด.3/ภงด.53 ดังนั้นรายการภาษี จึงอยู่ในช่อง อื่่่น ๆ

ถ้าจะแก้ไขให้ใชักับ เงินได้ตามมาตรา 40(1)ประเภทเงินเดือน/ค่าจ้าง คุณสามารถปรับเปลียนได้เองโดย
ย้าย Cells "E29:G29" ไปไว้ที่ Cells "E11:G11" ใน Sheet"Form1" และ
ย้าย Cells "M29:O29" ไปไว้ที่ Cells "M11:O11" ใน Sheet"Form1"
chatsinee
Member
Member
Posts: 4
Joined: Thu Feb 12, 2015 3:25 pm

Re: โปรแกรมหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (แจกฟรี)

#16

Post by chatsinee »

ขอบคุณมากๆนะคะ ที่ให้นำมาใช้ฟรี
chatsinee
Member
Member
Posts: 4
Joined: Thu Feb 12, 2015 3:25 pm

Re: โปรแกรมหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (แจกฟรี)

#17

Post by chatsinee »

รบกวนสอบถามค่ะ ถ้ามียอดการหัก ณ ที่จ่าย จำนวน 2 อัตราภาษี ในการจ่ายเงิน 1 ครั้ง เป็น ค่าบริการ 3%และ ค่าขนส่ง 1 % จะสามารถบันทึกได้หรือไม่คะ จะต้องบันทึกอย่างไร เพราะใน sheet TX_Entry (จำนวนเงินที่จ่าย และอัตราภาษี มีอยู่ ช่องเดียว) ขอบคุณค่ะ
User avatar
mworawuth
Member
Member
Posts: 167
Joined: Mon Mar 08, 2010 12:27 am

Re: โปรแกรมหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (แจกฟรี)

#18

Post by mworawuth »

chatsinee wrote:รบกวนสอบถามค่ะ ถ้ามียอดการหัก ณ ที่จ่าย จำนวน 2 อัตราภาษี ในการจ่ายเงิน 1 ครั้ง เป็น ค่าบริการ 3%และ ค่าขนส่ง 1 % จะสามารถบันทึกได้หรือไม่คะ จะต้องบันทึกอย่างไร เพราะใน sheet TX_Entry (จำนวนเงินที่จ่าย และอัตราภาษี มีอยู่ ช่องเดียว) ขอบคุณค่ะ
ต้องบันทึกเป็น 2 เอกสาร ไม่สามารถบันทึก 2 อัตราในเอกสารใบเดียวครับ
ธวัลรัตน์
Member
Member
Posts: 3
Joined: Sat Jul 21, 2012 10:29 am

Re: โปรแกรมหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (แจกฟรี)

#20

Post by ธวัลรัตน์ »

ไม่ทราบว่าจะเข้าไปดาวน์โหลดตรงไหนค่ะ
Post Reply