🤗 snasui.com ยินดีต้อนรับ 🤗
ยินดีต้อนรับสู่กระดานถามตอบ Excel and VBA และอื่น ๆ ที่เป็นมิตรกับทุกท่าน มีไฟล์แนบมหาศาล ช่วยให้ท่านค้นหาและติดตามศึกษาได้โดยง่าย 👍

💥 โปรดทราบ 💥
 1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ด
 2. การสมัครสมาชิก การ Login การกู้คืนรหัสผ่าน
  1. สมัครสมาชิกดูขั้นตอนได้ที่ 👉🏾 สมัครสมาชิก
  2. Login เข้าระบบโดยคลิกปุ่ม Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ 👆🏾
  3. การ Login ผ่าน Facebook ดูวิธีที่ 👉🏾 Login ผ่าน Facebook
  4. ลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่ 👉🏾 Reset รหัสผ่าน
 3. มีปัญหาการใช้งาน แจ้งผู้ดูแลระบบได้ที่ 👉🏾 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 4. กำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษดูได้ที่ 👉🏾 ตั้งค่าส่วนตัว
 5. การตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ 👉🏾 วิธีการตั้งและตอบกระทู้
 6. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ 👉🏾 จัดรูปแบบตัวอักษร
 7. กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ดูได้ที่ 👉🏾 กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser

ดึงข้อมูลในทุกไฟล์ ที่อยู่ใน folder ติดdebug อย่างนี้แก้ไขอย่างไรครับ

ฟอรัมถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Excel and VBA
Forum rules
 1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถามและตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
 2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบและต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
 3. กรุณาอธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
 4. กรุณาแนบไฟล์ตัวอย่างพร้อมแสดงคำตอบที่ถูกต้องมาในไฟล์ด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและสะดวกต่อการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่นที่อาจจะถูกลบทิ้งไปโดยต้นทางในภายหลัง นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
 5. กรณีเป็นคำถามเกี่ยวกับ Programming เช่น VBA, VB.Net, C#, SQL ฯลฯ ต้องลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน กรุณาโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code คือเปิดด้วย [code] และปิดด้วย [/code] ตัวอย่างเช่น [code]dim r as range[/code] เพื่อให้แตกต่างจากข้อความทั่วไป สะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
 6. กรุณาแจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
nutpochan
Member
Member
Posts: 89
Joined: Mon Mar 03, 2014 8:24 am

ดึงข้อมูลในทุกไฟล์ ที่อยู่ใน folder ติดdebug อย่างนี้แก้ไขอย่างไรครับ

#1

Post by nutpochan »

ผมต้องการ ดึงไฟล์จาก excell โดยข้อมูล เป็นไดนามิกไม่เหมือนกันในทุกๆวัน และ ชื่อไฟล์เป็นไดนามิกไม่เหมือนกันใน ทุกๆวัน

โดยผมได้เขียนโค๊ด นี้ครับ แต่ติดไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไร

Code: Select all

 Dim wb As Workbook, s As Worksheet, db As Worksheet
  Dim strPath As Variant, i As Integer, f As Byte
  strPath = Application.GetOpenFilename( _
    FileFilter:="Excel File (*.xls*),*.xls*", _
    MultiSelect:=True)
  If TypeName(strPath) = "Boolean" Then Exit Sub
  Set db = ThisWorkbook.Sheets(1)
  db.UsedRange.ClearContents
  Application.ScreenUpdating = False
  For i = 1 To UBound(strPath)
    For Each s In wb.Worksheets
      f = IIf(db.Range("a1").Value = "", 1, 0)
      If s.Range("a1").Value <> "" Then
        s.UsedRange.Offset(f, 0).Copy
        With db
          .Range("a" &amp; .Rows.Count).End(xlUp).Offset(f, 0)
            .PasteSpecial xlPasteValues
        End With
      End If
    Next s
    wb.Close
    Application.CutCopyMode = False
  Next i
  Application.ScreenUpdating = True
  MsgBox "Finished", vbInformation
ตัวอย่างงานที่ดึงเสร็จแล้ว จะนำมาต่อกันลงมาด้านล่าง ของคอลัมครับ ไฟล์ ตัวอย่างที่ดึงแล้วผมอัปโหลดใว้แล้วครับ

ผมควรจะแก้โค๊ดตรงไหนบ้าง
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 29586
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Excel Ver: 2010, 365
Contact:

Re: ดึงข้อมูลในทุกไฟล์ ที่อยู่ใน folder ติดdebug อย่างนี้แก้ไขอย่างไรครับ

#2

Post by snasui »

:D กรุณาแนบไฟล์ที่มี Code มาด้วย ไฟล์ที่จะแนบ Code มาได้อย่างน้อยต้องมีนามสกุลเป็น .xlsm ไม่ใช่ .xlsx ครับ
nutpochan
Member
Member
Posts: 89
Joined: Mon Mar 03, 2014 8:24 am

Re: ดึงข้อมูลในทุกไฟล์ ที่อยู่ใน folder ติดdebug อย่างนี้แก้ไขอย่างไรครับ

#3

Post by nutpochan »

ผมต้องการ ดึงไฟล์จาก excell โดยข้อมูล เป็นไดนามิกไม่เหมือนกันในทุกๆวัน และ ชื่อไฟล์เป็นไดนามิกไม่เหมือนกันใน ทุกๆวัน

โดยผมได้เขียนโค๊ด นี้ครับ แต่ติดไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไร


ตัวอย่างงานที่ดึงเสร็จแล้ว จะนำมาต่อกันลงมาด้านล่าง ของคอลัมครับ ไฟล์ ตัวอย่างที่ดึงแล้วผมอัปโหลดใว้แล้วครับ

ผมควรจะแก้โค๊ดตรงไหนบ้าง
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 29586
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Excel Ver: 2010, 365
Contact:

Re: ดึงข้อมูลในทุกไฟล์ ที่อยู่ใน folder ติดdebug อย่างนี้แก้ไขอย่างไรครับ

#4

Post by snasui »

:D ในโอกาสถัดไปนำ Code มาจากไหนกรุณาระบุแหล่งที่มาไว้ด้วยครับ

ตัวอย่างการปรับ Code ตามด้านล่างครับ

Code: Select all

Dim wb As Workbook, s As Worksheet, db As Worksheet
Dim strPath As Variant, i As Integer, f As Byte
strPath = Application.GetOpenFilename( _
  FileFilter:="Excel File (*.xls*),*.xls*", _
  MultiSelect:=True)
If TypeName(strPath) = "Boolean" Then Exit Sub
Set db = ThisWorkbook.Sheets(1)
db.UsedRange.ClearContents
Application.DisplayAlerts = False
Application.ScreenUpdating = False
For i = 1 To UBound(strPath)
  Set wb = Workbooks.Open(strPath(i), False, True)
  For Each s In wb.Worksheets
    s.UsedRange.Copy
    With db
      .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) _
        .PasteSpecial xlPasteValues
    End With
  Next s
  wb.Close False
  Application.CutCopyMode = False
Next i
Application.DisplayAlerts = True
Application.ScreenUpdating = True
MsgBox "Finished", vbInformation
nutpochan
Member
Member
Posts: 89
Joined: Mon Mar 03, 2014 8:24 am

Re: ดึงข้อมูลในทุกไฟล์ ที่อยู่ใน folder ติดdebug อย่างนี้แก้ไขอย่างไรครับ

#5

Post by nutpochan »

สำเร็จแล้วครับ ของคุณครับ

ที่เขียน code สำเร็จได้เพราะ นำตัวอย่าง มาจากอาจารย์ snasui ในเว็บไซต์นั้นะครับ

https://snasui.com/wordpress/collect-by-condition/
nutpochan
Member
Member
Posts: 89
Joined: Mon Mar 03, 2014 8:24 am

Re: ดึงข้อมูลในทุกไฟล์ ที่อยู่ใน folder ติดdebug อย่างนี้แก้ไขอย่างไรครับ

#6

Post by nutpochan »

nutpochan wrote: Tue Aug 16, 2022 12:52 pm สำเร็จแล้วครับ ขอบคุณครับ

ที่เขียน code สำเร็จได้เพราะ นำตัวอย่าง มาจาก อาจารย์ snasui ในเว็บไซต์นี้นะครับ

https://snasui.com/wordpress/collect-by-condition/
Post Reply