📢 โปรดทราบ
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ด
  2. การสมัครสมาชิก การ Login การกู้คืนรหัสผ่าน
    1. สมัครสมาชิกดูขั้นตอนได้ที่ 👉🏾 สมัครสมาชิก
    2. Login เข้าระบบโดยคลิกปุ่ม Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ 👆🏾
    3. การ Login ผ่าน Facebook ดูวิธีที่่ 👉🏾 Login ผ่าน Facebook
    4. ลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่ 👉🏾 Reset รหัสผ่าน
  3. มีปัญหาการใช้งาน แจ้งผู้ดูแลระบบได้ที่ 👉🏾 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  4. กำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษดูได้ที่ 👉🏾 ตั้งค่าส่วนตัว
  5. การตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ 👉🏾 วิธีการตั้งและตอบกระทู้
  6. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ 👉🏾 จัดรูปแบบตัวอักษร
  7. กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ดูได้ที่ 👉🏾 กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser

ถ้าเราจะตรวจสอบค่าซ้ำต้องเขียนยังไงครับ

ฟอรัมถาม-ตอบเกี่ยวกับ SQL
Forum rules
  1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถามและตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
  2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบและต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
  3. กรุณาอธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
  4. กรุณาแนบไฟล์ตัวอย่างพร้อมแสดงคำตอบที่ถูกต้องมาในไฟล์ด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและสะดวกต่อการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่นที่อาจจะถูกลบทิ้งไปโดยต้นทางในภายหลัง นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
  5. กรณีเป็นคำถามเกี่ยวกับ Programming เช่น VBA, VB.Net, C#, SQL ฯลฯ ต้องลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน กรุณาโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code คือเปิดด้วย [code] และปิดด้วย [/code] ตัวอย่างเช่น [code]dim r as range[/code] เพื่อให้แตกต่างจากข้อความทั่วไป สะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่างเพิ่มเติม)
  6. กรุณาแจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
bondham
Member
Member
Posts: 56
Joined: Sat May 18, 2013 10:42 am

ถ้าเราจะตรวจสอบค่าซ้ำต้องเขียนยังไงครับ

#1

Post by bondham »

ถ้าเราจะตรวจสอบค่าซ้ำต้องเขียนยังไงครับ
ถ้าจะบอกว่า RP เดียวกัน items เดียวกัน เราจะใช้ Line No = 10000
แบบนี้ต้องเขียน case when ยังไงครับ

Code: Select all

SELECT [Prod_ Order No_]
      ,[Item No_]
	  ,[Line No_]
	  ,sum([Add Round Before (Print)]) as [Add Round Before (Print)]
      ,sum([Add Round After (Print)]) as [Add Round After (Print)]
	  ,sum([Round Print]) as [Round Print]
	  ,sum([Add Round Before (Print)] + [Add Round After (Print)] + [Round Print]) as [Total Round Print]
	  ,[No_ of Cut Size]
	  ,[No_ of Work]
	  
  FROM [_PROD].[dbo].[$Prod_ Order Component]
  where [Location Code] in ('PAPER') and [Prod_ Order No_] ='RP21040211'
  group by [Prod_ Order No_],[Item No_],[No_ of Cut Size],[No_ of Work],[Line No_]
2021-05-20_11-58-45.jpg
2021-05-20_11-58-451.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
snasui
Site Admin
Site Admin
Posts: 28844
Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
Location: Songkhla, Thailand
Excel Ver: 2010, 365
Contact:

Re: ถ้าเราจะตรวจสอบค่าซ้ำต้องเขียนยังไงครับ

#2

Post by snasui »

:D จาก Statement ที่เขียนมาหากต้องการให้เหลือเฉพาะบรรทัดที่ [Line No_] เป็นค่า 10000 ให้เพิ่มเงื่อนไขของ [Line No_] ที่ Where เพื่อระบุว่าเป็น [Line No_] = 10000 ครับ
Post Reply